doggie-academy.sk

  Canisterapia DOGGIE Bratislava

Kontakt

E-maildoggie@doggie.sk

Telefón+421 902 244 244


Naši partneri

Výcvik psov

Eshop s krmivom Canisalpha

Psí Park Petržalka

Venčenie psov

Vitajte na stránkach Organizačnej zložky Canisterapia v Kynologickom klube DOGGIE

Naše aktivity:
Kurzy výcviku terapeutických psov
Školenia psovodov terapeutov
Školenia odborného personálu a rodičov
Organizácia školení, seminárov a workshopov odborníkov z praxe
Podielať sa na rôznych osvetových, vzdelávacích a iných akciach

Podpora terapeutických tímov v oblastiach
Tvorba cieľov a postupov Canisterapie
Zmluvné podklady pre legálny výkon v domácom prostredí a/alebo v zariadení
Zabezpečenie členskej supervízie, alebo profesionálnej supervízie
Viesť na webstránke zoznam terapeutických tímov s aktuálne platným certifikátom

Správne poplatky
Stiahnite si poplatky

Naše aktivity a partneri

Akcie na ktorých sme sa podielali

Dni Zdravia - festival zdravia v Bratislavskom Ružinove

Pezinská knižnica - workshop canisterapie pre deti zo Základných škôl

Naši partneri v oblasti Canisterapie

Detský domov Studienka - nepretržitá spolupráca od roku 2011

Autistická škôlka F84 - spolupracujeme od roku 2014

Zoznam terapeutických tímov s aktuálne platným certifikátom do 31.12.2018
Kliknutím na meno psovoda zobrazíte profil psovoda.
Meno psovoda Meno psa Plemeno Lokalita Email

Školenie terapeutických tímov

Kalendár podujatí

Doplníme čoskoro

Školenie psovodov

Doplníme čoskoro

Výcvik terapeutických psov

Doplníme čoskoro